Wat is BIM ?

0 comment

BIM is de afgelopen jaren sterk in opkomst, dit is gebleken uit verschillende onderzoeken. Steeds meer bouwbedrijven zijn de overtuigingsfase dat BIM daadwerkelijk de nieuwe werkmethodiek wordt, inmiddels voorbij. Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en vele andere opdrachtgevers hebben dit duidelijk laten merken middels forse investeringen, het geloof in BIM en daarbij de vastberadenheid. Voor steeds meer bedrijven is het dan ook dagelijkse praktijk; toch zijn er ook bedrijven die net kennis leren maken met BIM.

BIM is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus word opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een digitaal 3D-gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

De Big en de Small BIM

Het maakt nogal wat uit of een bedrijf BIM toepast binnen het eigen bedrijf, of dat het BIM gebruikt over de bedrijfsgrenzen heen. In het eerste geval wordt gesproken over ‘Little BIM’. De bouwer zet dan bijvoorbeeld de 2D–tekeningen van de architecten om in 3D en gebruikt deze voor de eigen toepassingen. Als BIM wordt gebruikt voor het uitwisselen van 3D-informatie tussen verschillende partijen in de bouwprocesketen, dan spreekt men van ‘BIG BIM’. ‘BIG BIM’ heeft in veel gevallen meer toegevoegde waarde, maar stelt ook hogere eisen aan de samenwerkende partijen.

Er zijn veel voordelen te behalen met BIM. Een belangrijke aantekening is wel dat niet alle voordelen per definitie behaald worden in het BIM-proces. Vooraf niet vaststellen wat men precies uit het model wil halen, wat men met een BIM wil bereiken of wat de informatiebehoefte bij de ketenpartners is, kunnen de voordelen van BIM sterk verminderen of zelfs tenietdoen. Als men bijvoorbeeld een overcapaciteit aan informatie in het model plaatst en niet aansluit op de vraag van de samenwerkende partijen, dan kan er juist inefficiency optreden. Een aannemer heeft er bijvoorbeeld niet veel aan wanneer een architect een model maakt waarin de muren vanaf de begane grond tot aan de derde verdieping zijn doorgetrokken. Een aannemer heeft in zijn model de wanden graag los getekend om te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld calculatie en simulaties. Daarom is het erg belangrijk vooraf de informatiebehoefte van de ander te weten. Veel voordelen vallen of BIM voor beginners

Voordelen van BIM

(De opgesomde voordelen worden bevestigd door de bevindingen uit de enquête gehouden onder 250 bedrijven met twintig of meer medewerkers).

 • Beter verwachtingsmanagement: richting opdrachtgevers, kopers en omwonenden;
 • Betere communicatie en samenwerking met partners en leveranciers;
 • Meer werkplezier, meer tijd voor vakmanschap en professionaliteit;
 • Minder fouten of opleverpunten, minder faalkosten, meer kwaliteit;
 • Kortere doorlooptijd van ontwerp en uitvoering;
 • Efficiëntere processen; en
 • Onderscheidende marktpositie, selectie op toegevoegde waarde in plaats van capaciteit en laagste prijs.

Andere voordelen zijn:

 • Er is een vroegtijdige en accurate visualisatie mogelijk van het ontwerp. Deze visualisatie is toe te passen in de communicatie met de toekomstige eigenaren en gebruikers, in het keuzeproces en de besluitvorming.
 • Met de zich snel ontwikkelende laserscantechnologie wordt BIM een steeds belangrijker tool voor de renovatie en zijn ook daar de voordelen volop aanwezig.
 • Het is eenvoudig om wijzigingen door te voeren en ontwerpalternatieven uit te werken. Alle wijzigingen zijn meteen voor iedere betrokkene eenduidig beschikbaar.
 • Met BIM is het eenvoudiger om in de ontwerpfase te optimaliseren, bijvoorbeeld door varianten door te rekenen op het gebied van energieprestaties of duurzaamheid.
 • Het ontwerp kan worden getoetst op de functionele eisen die gesteld zijn in het programma van eisen, het beschikbare budget, het vereiste kwaliteitsniveau en de planning

Waar liggen uw kansen in BIM?

Bent u benieuwd naar welke vorm van BIM binnen uw organisatie past? U kunt altijd vrijblijvend met ons in gesprek gaan om te kijken waar binnen uw organisatie de kansen liggen in het BIM.

Share this:

Leave a Comment

Your email address will not be published.