Algemene BIM-voordelen

Bouwend Nederland stappenplan-Bim bron

Er zijn veel voordelen te behalen met BIM. Een belangrijke aantekening is wel dat niet alle voordelen per definitie behaald worden in het BIM-proces. Vooraf niet vaststellen wat men precies uit het model wil halen, wat men met een BIM wil bereiken of wat de informatiebehoefte bij de ketenpartners is, kunnen de voordelen van BIM sterk verminderen of zelfs tenietdoen.

Als men bijvoorbeeld een overcapaciteit aan informatie in het model plaatst en niet aansluit op de vraag van de samenwerkende partijen, dan kan er juist inefficiency optreden. Een aannemer heeft er bijvoorbeeld niet veel aan wanneer een architect een model maakt waarin de muren vanaf de begane grond tot aan de derde verdieping zijn doorgetrokken. Een aannemer heeft in zijn model de wanden graag los getekend om te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld calculatie en simulaties. Daarom is het erg belangrijk vooraf de informatiebehoefte van de ander te weten. Veel voordelen vallen of staan met transparantie en duidelijkheid.

Voordelen van BIM

(De opgesomde voordelen worden bevestigd door de bevindingen uit de enquête gehouden onder 250 bedrijven met twintig of meer medewerkers, blijkt uit gepubliceerd onderzoek van ‘BIM biedt bouw business’):

 • Beter verwachtingsmanagement: richting opdrachtgevers, kopers en omwonenden;
 • Betere communicatie en samenwerking met partners en leveranciers;
 • Meer werkplezier, meer tijd voor vakmanschap en professionaliteit;
 • Minder fouten of opleverpunten, minder faalkosten, meer kwaliteit;
 • Kortere doorlooptijd van ontwerp en uitvoering;
 • Efficiëntere processen; en
 • Onderscheidende marktpositie, selectie op toegevoegde waarde in plaats van capaciteit en laagste prijs.

Andere voordelen zijn: (referentie: RRBouw ‘Aan de slag met BIM: gewoon doen!’)

 • Er is een vroegtijdige en accurate visualisatie mogelijk van het ontwerp. Deze visualisatie is toe te passen in de communicatie met de toekomstige eigenaren en gebruikers, in het keuzeproces en de besluitvorming.
 • Met de zich snel ontwikkelende laserscantechnologie wordt BIM een steeds belangrijker tool voor de renovatie en zijn ook daar de voordelen volop aanwezig.
 • Het is eenvoudig om wijzigingen door te voeren en ontwerpalternatieven uit te werken. Alle wijzigingen zijn meteen voor iedere betrokkene eenduidig beschikbaar.
 • Met BIM is het eenvoudiger om in de ontwerpfase te optimaliseren, bijvoorbeeld door varianten door te rekenen op het gebied van energieprestaties of duurzaamheid.
 • Het ontwerp kan worden getoetst op de functionele eisen die gesteld zijn in het programma van eisen, het beschikbare budget, het vereiste kwaliteitsniveau en de planning.

Voordelen voor bouwondernemers

De komende procentuele uitkomsten zijn uit de enquête gehouden onder 250 bedrijven met twintig of meer medewerkers. referentie: ‘BIM biedt bouw business’ Bouwers gebruiken BIM vooral om faalkosten te verminderen (20%-38%) en in verband met de toekomstverwachting (16%-37%). Een klein deel voelt zich gedwongen door de eisen van opdrachtgevers (15%-16%). Daarnaast noemen BIM-gebruikers verschillende motieven om BIM te gebruiken, zoals het optimaliseren van de interne organisatie en efficiënter werken omdat andere partijen met BIM werken in projecten, onderscheidend vermogen, ketenintegratie, tijdwinst, kostenreductie, procesoptimalisatie, het ontwikkelen van nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten en het verbeteren van de communicatie tussen partijen.

De meeste BIM-gebruikers hebben zowel BIM in hun bedrijfsstrategie opgenomen, als ketensamenwerking, LEAN bouwen en conceptueel bouwen. Uit de enquête blijkt dat deze combinatie vaker voorkomt naarmate de bouwer ervarener is met BIM (73% tot 97%). Dit sluit aan bij de visie van de koplopers: stuk voor stuk gaan zij voor de strategische combinatie van BIM, LEAN bouwen, ketensamenwerking en een conceptuele aanpak.

Degenen die BIM niet kennen of niet gebruiken, hebben aanmerkelijk minder vaak ketensamenwerking, LEAN bouwen of conceptueel bouwen opgenomen in hun bedrijfsstrategie (41%-63%).

BIM-voordelen voor klanten (referentie: BIM biedt bouw business) Opdrachtgevers zijn vooral geïnteresseerd in het resultaat. Ze vinden BIM meer een zaak van de bouwers zelf. De koplopers delen de visie dat het de klant vooral gaat om de effecten die BIM teweegbrengt:

 • Beter inzicht en reële verwachtingen van het eindresultaat door visualisatie;
 • Beter en sneller keuzes kunnen maken;
 • Betere communicatie met bouwpartners;
 • Betere communicatie met eindgebruikers en omwonenden;
 • Meer zekerheid over kwaliteit, tijd en kosten;
 • (in de toekomst) Gebruik van gebouwgegevens voor onderhoud en beheer.